Links
onzichtbaar.jpg
onzichtbaar.jpg

 Links

 

IbotaIbota

Doelstellingen van IBOTA is het beschikbaar maken van schoon en veilig drinkwater voor iedereen. Daarvoor zijn diverse typen waterfilters ontwikkeld. Deze kunnen belangeloos beschikbaar worden gesteld door middel van het 'Sponsorplan Drinkwater'.

De onderdelen van de waterfilters worden geproduceerd binnen een project voor kansarmen in India.

 

 

 

 

Op de Bres voor Nederland

Op de Bres voor Nederland heeft als doel voorbede te doen voor ons land, ons volk en onze overheid. Het is de bedoeling dat er elke dag van de maand door tenminste 24 mensen wordt gebeden. Dat wil zeggen: ieder neemt op een bepaalde dag één uur voor zijn rekening, alleen of met anderen samen. Voor elke dag van de maand is er één regio verantwoordelijk voor dit kettinggebed. Momenteel doen hier ongeveer 700 mensen aan mee.